מדד ה-RCI

Real Coverage Index

משחזרים רבים טוענים כי מדד ה-CI הנפוץ אינו מדויק וכי קיים פער בין התמונות והתיאורים לבין השלבים בהם הם נמצאים בפועל (במיוחד בשלבים המתקדמים יותר, CI-5 ואילך).
לשם כך נכתב מדד ה-RCI שמכיל תיאורים מפורטים יותר ומתאימים יותר למשחזרים:

חיתוך גדול מאד – RCI-0:
מצב רפוי: לא ניתן להזיז כמעט את העור המצוי על הפין. קיימים סימנים של אובדן רקמה אגרסיבי כגון סימני מתיחה ומשיכת עור שעיר במעלה הפין על מנת לפצות על אובדן העור הרב. לא ניתן למשוך את העור מעל העטרה.
זקפה: עור שעיר מהמפשעה ועור משק האשכים נמשך למעלה על מנת לפצות על כמות העור הגדולה שהוסרה. הזקפה עלולה לגרום לאי נוחות או לכאבים. ייתכן מצב כי לא קיים מספיק עור על מנת להכיל זקפה בגודל מלא והפין נדחף מעט כלפי הגוף (ובכך מאבדים מעט מאורך הזקפה הגלוי). ייתכן מצב בו הפין או העטרה מתעקמים מעט בשל המתח הנוצר מחוסר עור.

בשלב זה התחושה והתפקוד המיני עלולים להיות מושפעים לרעה בצורה מתונה עד קשה.

חיתוך גדול – RCI-1:
מצב רפוי: לא קיים עור עודף אך סימנים של אובדן רקמה אגרסיבי פחות גלויים ונפוצים. הפין נראה נימול בצורה "נורמלית" אך עדיין עלולה להיות פגיעה בתחושה ובתפקוד.
זקפה: לא ניתן להזיז את העור המצוי על הפין. לא ניתן למשוך את העור מעל העטרה, אך הזקפה אינה גורמת לאי נוחות. המצב בו עור שעיר ועור משק האשכים נמשכים כלפי מעלה פחות גלוי.

בשלב זה התחושה והתפקוד המיני עלולים להיות מושפעים לרעה בצורה מתונה. תיתכן תחושה של מתח בעת זקפה אך לא כאב.

חיתוך בינוני – RCI-2:
מצב רפוי: ניתן למשוך את העור לקורונה (הבסיס המעוגל של העטרה) או מעט מעבר לה. ייתכנו קפלי עור קטנים על הפין. מעט עור שעיר יהיה על הפין.
זקפה: ניתן להזיז את העור במידה מסויימת. חלק יוכלו למשוך את העור ולהגיע לרכס הקורונה (המדרגה שבין הפין והעטרה).

בשלב זה התחושה והתפקוד המיני עלולים להיות מושפעים לרעה בצורה מועטה. משחזרים רבים המתחילים ממצב זה מדווחים כי חיי האהבה שלהם מספקים לחלוטין.

חיתוך מתון – RCI-3:
מצב רפוי: העור מתחיל להתקבץ כנגד רכס הקורונה ולעתים אף עשוי לעבור אותו מעט כאשר הטמפרטורה נמוכה או כאשר הפין מכווץ מאד. מעט מאד עור שעיר נמצא על הפין (אם בכלל).
זקפה: ניתן להזיז את העור. ניתן למשוך את העור לרכס הקורונה או מעט מעבר לו.

בשלב זה התחושה והתפקוד המיני טובים. משחזרים רבים במצב זה מדווחים כי חיי האהבה שלהם טובים מאד ושהם משחזרים מסיבות אסתטיות או פילוסופיות ולא במטרה לשפר את חיי האהבה.

כיסוי לסירוגין – RCI-4:
מצב רפוי: לעתים העור יעבור ויכסה מעט את הקורונה בצורה ספונטנית כאשר הפין מצוי במצב המכווץ ביותר שלו. הכיסוי יימשך זמן קצר עד שהעור יחזור בחזרה אחורנית. רוב הזמן, העור יתקבץ כנגד רכס הקורונה. משחזרים מדווחים שזהו השלב המתסכל והארוך ביותר בשחזור. בשלב זה נראה כי קיים מספיק עור בכדי לכסות את העטרה אך למעשה יש צורך בכמות עור גדולה יותר על מנת שהעורלה תוכל לעבור את רוחב העטרה ולכסותה באופן קבוע.
זקפה: משחזרים מתחילים להבחין שהטכניקות המיניות שלהם משתנות כתוצאה מניידות העור המאפשרת להם למשוך את העור מעבר לעטרה. למרות שניתן למשוך כמות עור מסויימת מעבר לעטרה, לעתים קרובות נעשה שימוש בעור מהמפשעה ומשק האשכים אשר נמשך במעלה הפין.

בשלב זה מתחילים להרגיש עלייה בתחושה ובתפקוד המיני. משחזרים נוטים להתנסות בגירויים שונים הכוללים משיכה של העור מעבר לעטרה. משחזרים רבים מדווחים על שיפור האורגזמות והרגישות.
הערה נוספת: משחזרים רבים מדווחים שהמעבר מ-RCI-4 ל-RCI-5 לוקח זמן רב. בקלות ניתן להרגיש מתוסכלים כתוצאה מכך. התקבצות העור כנגד רכס הקורונה והעובדה שהוא כבר לא מתוח מקשה על אבחון ההתקדמות. ישנם 2 גורמים מרכזיים המשפיעים על זמן המעבר מ-RCI-4 ל-RCI-5: גודל העטרה ביחס לפין וכמות העור שהוסרה במילה (כלומר, מאיזה שלב התחלתם את השחזור). גברים בעלי עטרה גדולה יחסית לפין עלולים למצוא כי הפין שלהם נראה כעת רחב יותר (בעקבות העור הנוסף). למרות שנראה כי ההתקדמות הואטה או הופסקה, בשלב זה מתרחשים שינויים רבים ויש לבחון את השינויים בצורה מדוקדקת יותר.

כיסוי חלקי – RCI-5:
מצב רפוי: המשחזר ימצא כי העורלה תכסה את העטרה יותר ויותר זמן. נראה כי קיימים 2 מצבים של כיסוי חלקי:
* חלק מהגברים יחוו כיסוי מלא של העטרה באופן מהיר, אך רק כאשר הפין נמצא במצב המכווץ ביותר שלו. במידה והפין נמצא במצב קצת יותר גדול (למשל כאשר מזג האוויר הוא חם) העורלה תופשל לאחור מאחורי העטרה. כאשר העטרה מכוסה לחלוטין, השריר המצוי ברקמת העור יכווץ את קצה העורלה מעבר לעטרה. החוסר באורך של העורלה בשלב זה עלול לגרום לפין להיות מוחזק קרוב יותר לגוף ולגרום לו להיראות קצר יותר מהרגיל. המשחזר עלול להרגיש את כיווץ העור על הפין.
* חלק אחר מהגברים יחוו כיסוי חלקי של העטרה אשר יגדל ויגדל עם התקדמות השחזור.
הסיבות לחלוקה הזו בין הגברים הן ככל הנראה הבדלים פיזיים בצורת וגודל הפין במצב רפוי וכן השיטה בה השתמשו במילה. משחזר לא יוכל להגדיר את עצמו בשלב RCI-5 אלא אם הכיסוי הינו עקבי וניתן למשוך את העורלה מעבר לעטרה ולכסותה במקרה של הפשלה מקרית. אם העורלה לא נשארת במקומה ומכסה את העטרה, ובנוסף ממשיכה להימשך לאחור המשחזר עדיין נמצא בשלב RCI-4 (אם כי יכול להיות מתקדם).
זקפה: העור אינו מתוח כלל (רפוי). ייתכנו קפלי עור על הפין גם כן. ניידות העור על הפין השתפרה וכעת ניתן בקלות למשוך את העור מעבר לעטרה ולכסותה באופן מלא או לפחות חלקי (ככל שהשחזור מתקדם ניתן לכסות יותר ויותר). המשחזר יבחין כי העורלה שלו מרגישה משוחררת וגמישה יותר.

בשלב זה התחושות המיניות ימשיכו להשתפר. ייתכן כי המשחזר יתחיל להרגיש את תחושת הגלילה של העורלה כנגד העטרה. האורגזמות ישתפרו, ויש כאלו אשר עלולים לחוות את האורגזמה בכל הגוף. ההרגשה של עורלה ארוכה ומשוחררת יותר אשר מגרה את העטרה במצב זקפה תהיה טובה יותר מאשר מתיחת העור כלפיה בשלבים הקודמים יותר.

כיסוי מלא – RCI-6:
מצב רפוי: העורלה תישאר במקומה ותכסה את העטרה ברובו של היום. העורלה לא תופשל לאחור במצב שהפין נמצא בגודל רגיל. הפשלה לאחור תתרחש רק במצבים בהם הפין זקוף למחצה ומעלה. בשלב זה המשחזר יבחין כי העורלה מתקבצת ובולטת מעבר לעטרה כאשר הפין מכווץ ומצוי בגודל קטן. בנוסף המשחזר עלול להבחין בשינוי קל בצורת העטרה אשר מסתגלת ומוגנת על ידי העורלה.
זקפה: קפלי עור מצויים על הפין בעת זקפה. פעולת גלילת העורלה משתפרת. ניתן למשוך בקלות את העורלה מעבר לעטרה על ידי משיכה עדינה בלבד וכמות עור מינימלית בלבד של עור מהמפשעה ושק האנשכים נמשכת כלפי מעלה.

בשלב זה המשחזר יכול להרגיש ולהגדיר את עצמו כבעל עורלה משוחזרת. יחסי המין ממשיכים להשתפר ולהרגיש יותר טבעיים ומספקים. גלילת העורלה בולטת ומגרה יותר ויש להתרגל לעוצמת הרגישות והתחושות החדשות. ניתן לשלוט בקלות על גלילת העורלה מעבר לעטרה והעורלה מגיבה בצורה טובה וטבעית יותר כאשר הפשלות לא רצוניות מתרחשות פחות ופחות. מאחר והטבעת השרירית שבסוף העורלה הוסרה במהלך המילה ייתכנו מקרים בהם העורלה תופשל לאחור אך ניתן להחזירה למקומה בקלות. כיסוי עצמי של העטרה על ידי העורלה (מבלי למשוך ידנית) יתקיים אך יהיה איטי. משחזרים רבים מסיימים את השחזור בשלב זה בעור אחרים ממשיכים מעבר.

כיסוי מלא של פין גדול – RCI-7:
העורלה מופשלת לאחור רק בזקפות מלאות. העטרה נשארת מכוסה גם במצבים שהפין אינו רפוי לחלוטין. יותר עור מתקבץ ומתכווץ מעבר לעטרה במצב רפוי לעומת השלב הקודם.

כיסוי חלקי בזקפה – RCI-8:
העורלה תכסה חלק מהעטרה גם במצב זקפה, אם כי תהיה נטייה להפשלה. יותר עור מתקבץ ומתכווץ מעבר לעטרה במצב רפוי לעומת השלב הקודם.

כיסוי מלא בזקפה – RCI-9:
העורלה תכסה את כל העטרה גם במצב זקפה. יותר עור מתקבץ ומתכווץ מעבר לעטרה במצב רפוי לעומת השלב הקודם.

כיסוי מלא בזקפה בתוספת התקבצות – RCI-10:
העורלה תכסה את כל העטרה במצב זקפה ובנוסף העורלה תתקבץ ותתכווץ מעבר לעטרה.