מידע באנגלית

בדף זה ירוכזו לינקים למידע בנושא השחזור בשפה האנגלית. חלקם מקבילים למידע שתורגם לעברית ומופיע באתר.

אינדקס מידע נרחב בכל הקשור לשחזור (שיטות ידניות, סרט רפואי דביק, מכשירים ועוד – כולל איורים ותמונות):
http://www.restoringforeskin.org/public/foreskin-restoring-methods-tugging-devices

שיטות שחזור ידניות (כולל איורים ותמונות):
http://www.restoringforeskin.org/public/manual-tugging/method-1
http://www.restoringforeskin.org/public/manual-tugging/method-2
http://www.restoringforeskin.org/public/manual-tugging/method-3
http://www.restoringforeskin.org/public/manual-tugging/method-4
http://www.restoringforeskin.org/public/manual-tugging/squeeze-stretch-method

שיטת ה-T-tape, מאתר NORM:
http://www.norm-phoenix.org/Devices/T-Tape/TTape.asp

מדד ה-RCI (טקסטואלי בלבד) להשוואת מצבי והתקדמות שחזור. יותר מפורט ממדד ה-CI הנפוץ:
http://www.restoringforeskin.org/public/foreskin-restoration-real-coverage-index-rci

מאמר של משחזר ידוע בשם Tally המפרט על התחלת השחזור, מטרות ובחירת השיטה המתאימה:
http://www.restoringtally.com/blog/2010/06/how-start-restoring-your-foreskin

דוגמה והסברים על שגרת השחזור הידני של Tally:
http://restoringtally.com/blog/2008/11/my-manual-tugging-routine-foreskin-restoration

פורומים ואתרי מידע באנגלית:
http://www.restoringforeskin.org/
http://foreskinrestoration.vbulletin.net/