מידע כללי

שחזור עורלה בלתי כירורגי הוא תהליך בו מוארך עור הפין הקיים באמצעות מתיחתו. המטרה היא להאריך את העורלה ולשחזרה לאחר שהוסרה במהלך ניתוח מילה.

שחזור עורלה בלתי כירורגי מושג על ידי הרחבת רקמות והוא הדרך הנפוצה יותר לביצוע התהליך. בסוג זה של שחזור ניתן להאריך הן את עור גזע הפין והן את שאריות העורלה (שכבת העור החיצונית ושכבת העור הפנימית המוקוזית), אם נותרו כאלו לאחר המילה.

התהליך מתבצע על ידי מתיחת העור קדימה באמצעות הידיים, משקולות, רצועות אלסטיות או מכשירים ייעודיים. כאשר משתמשים במשקולות או ברצועות אלסטיות יש להשתמש בנוסף במתקן המצמיד אותן לעור. לעתים קרובות נעשה שימוש בסרט הדבקה רפואי למטרה זו.
אחת מהשיטות שבהן משתמשים ברצועה אלסטית וסרט רפואי היא שיטת ה-T-Tape, שפותחה בשנות ה-90 כדי להאיץ את תהליך השחזור. ישנם מכשירי שחזור מסחריים ייעודיים, כגון CAT II Q, TLC, DTR ועוד, המאפשרים להצמיד את העור למתקן באופן נוסף (שלא באמצעות סרט) על ידי שימוש בחלקי סיליקון.
בנוסף, בחלקם ניתן להשתמש ללא רצועות אלסטיות (או במקביל לשימוש כזה) באמצעות גומיות, משקולות או ברגים.

מתיחת העור גורמת להתרחשותו של תהליך התחלקות תאים, ובו הרקמה מתארכת ומתרחבת. זוהי הסיבה לכך שתכונות העור החדש שנוצר יהיו זהות לתכונות העור שממנו הוא הורחב.

עם זאת, לא ניתן לשחזר את קצות העצבים, את הפרנולום (ריסנית) ואת השריר הטבעתי שבעורלה (רידג' בנד).

יש צורך להתאים את המתח בשימוש בכל אחת מהשיטות השונות על מנת להימנע מאי נוחות, כאב או פציעה.
בשימוש לא נכון (כאשר מפעילים מתח רב מדי או למשך זמן ארוך מדי) קיימת סכנה של פגיעה ברקמה. פגיעה כזו תחלים לרוב לאחר כמה ימים ללא הפעלת מתח.
כיום קיימות המלצות שונות של משחזרים לגבי משך הזמן ומידת המתח שיש להפעיל. חלקם ממליץ על הפעלת מתח מתון למשך מספר שעות ביום בעוד חלק אחר ממליץ להפעיל מתח גבוה למספר דקות ביום (לדוגמה על ידי שימוש בשיטות ידניות).

למידע כללי נוסף מומלץ לקרוא את שאר חלקי הערך העברי בויקיפדיה:
 https://he.wikipedia.org/wiki/שחזור_עורלה