שיטות שחזור

שיטות שחזור ידניות:
שיטה ידנית #1
שיטה ידנית #2
שיטה ידנית #3

שיטוות שחזור באמצעות סרט רפואי דביק:
T-Tape
שיטת המיכל

מכשירי "עשה בעצמך":
מכשיר הבנוי מפטמות סיליקון

מכשירי שחזור מסחריים:
DTR
TLC-X
CAT II Q